Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert

De Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert is in 2004 opgericht en is sinds 1 januari 2009 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Het hospice heeft zes bedden en het verzorgingsgebied omvat de gemeenten Dongen, Gilze Rijen en Oosterhout, circa 100.000 inwoners. De doelstelling is middelen verwerven en ter beschikking stellen ten behoeve van het verhogen van de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving voor de tijdelijke bewoners, voor wie het hospice een gastvrij alternatief voor thuis moet kunnen zijn in de ruimste zin van het woord. Het tweede doel is het ondersteunen van het vrijwilligerswerk in het hospice. Het is een specifieke soort vrijwilligerswerk. Het hospice voorziet in werving, selectie, opleiding en coaching. De kosten hiervan komen voor een deel voor rekening van de stichting.

Vermogen
Het vermogen van de stichting bestaat uit bijdragen van donateurs en schenkingen. Het is de taak van het bestuur om actief middelen te verwerven, die uitsluitend ten goede komen aan de eerder omschreven doelstellingen. In het bestuur hebben zitting: Frank Knoop (vz), Desiree Laterveer, Ton Schellekens, Giel Daems en Ton Zinger. De bestuursleden zijn onbezoldigd.